Stroje, zwyczaje, tradycje – poza łużycką codziennością

besonders erlesene Trachten im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
Trachtenpuppe im Profil im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
Trachten mit Hauben im Museum Jänschwalde
Trachtenzimmer im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
sorbische Haubenim Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
Blick auf wendische Festtagstrachten im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
Vitrine mit Jubiläumsgeschirr im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
festliche Trachten

Cykl ludzkiego życia – od narodzin i chrztu, poprzez bierzmowanie i wesele aż po grób – był u Serbów Łużyckich połączony z wieloma tradycjami i obrzędami. W muzeum prezentowane są różne stroje ludowe, które ubierano stosownie do okazji. Zobaczyć można  zarówno stroje świąteczne, jak również stroje codzienne oraz robocze.

Kobiety i dziewczęta do dziś noszą pięknie haftowane stroje z indywidualnymi motywami, w których prezentują się dostojnie i wzniośle.

Na łużyckiej wsi istnieje wiele odmian regionalnych stroju ludowego. Jedna z izb muzeum poświęcona jest w całości strojom ludowym okolicznych wiosek. Wzrok zwiedzających przyciągają przede wszystkim kunsztownie wiązane chusty w formie czepca na głowę o bardzo różnych formach.

Bardzo rzadkim zwyczajem na Dolnych Łużycach, który zachował się do dziś tylko w Janšojcach, jest chodzenie po wsi „dzieciątka” (nazywanego po łużycku „bog”) w okresie  Bożego Narodzenia. Na wystawie prezentowany są jedyny w swoim rodzaju  strój „boga”, jak również historyczne fotografie oraz opisy  obrzędu.