Życie na wsi – codzienność serbołużyckiej ludności wiejskiej

wendische Stube im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
Wohnstube im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde
Handwerkszeug in der Scheune des Wendisch Deutschen Heimatmuseums Jänschwalde
historische Dreschmaschine in der Scheune des Wendisch Deutschen Heimatmuseums Jänschwalde
Webstuhl in der Scheune des Wendisch Deutschen Heimatmuseums Jänschwalde
historischer Kinderwagen und Leichenkutsche in der Scheune des Wendisch Deutschen Heimatmuseums Jänschwalde
Küche im Wendisch-Deutschen Heimatmuseum Jänschwalde

Na powierzchni około 600 m² zgromadzone są różnorakie eksponaty, będące niegdyś prywatną własnością mieszkańców wsi.

Zwiedzający mogą się tutaj zapoznać z typowymi codziennymi czynnościami ludności chłopskiej jak pranie, działanie masła,  gromadzenie zapasów żywności oraz tradycyjna obróbka lnu.

Sprzęt rolniczy oraz narzędzia świadczą o ciężkiej pracy, z jakiej utrzymywała się tutejsza ludność serbołużycka. Przeciwny biegun codzienności  wyznaczają eksponaty ukazujące radość z życia, związane z obyczajami ludowymi, ze świętowaniem oraz z barwnymi festynami.

Godny uwagi jest rzadko spotykany eksponat – historyczny karawan pogrzebowy. Ostatni raz użyto go w ceremonii pogrzebowej w roku 1964. Do miejsca ostatniego spoczynku dowieziono w nim wówczas trumnę z ciałem miejscowego Łużyczanina Hermanna Worcha, cenionego nauczyciela, kantora oraz chórmistrza.